Franz Schäfer - Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten vom 18. Februar 1927: Ausführlicher Kommentar (Sammlung deutscher Gesetze) pdf indir internet üzerinden

itibaren tarafından gönderildi 1 Ocak 1928
~e nacl)fofgenbe :tlarlegung ~ä1t ficl) f±r:,eng an ben 2itled, bem He hiettt: eine fur3e ~nfü~rung in baß ®efetl 3ur \B~ fiim4:lfung ber ®efdileditßfranf~eit,en 3U geben. ~n i~rem erften ~ei(' b,er bie a l1g e mein e n ® ü r nb e ent~ii{t, bie 3um Q:r1an beß ®efetleß gefü~rt ~aben, gibt fie nur Me einbrhtgHdien unb lna4:l4:len mUßfügrungen ber \Begrünbung ber 9teicl)ßtagßbodage itlieber. 60bann f diilbert fie bie 4:l a r I ~ a me n t a i r f cl) e ® e di f i di t e beß ®efetleß. ~n i~rem britten ~eiI madit f~e ben ~erfudi, in einer mrt bon 6 t) ft e m a t f i ben ~ngalt beß ®efetleß itliebmugeben unb fo burdi bie ilar­ fteUung beß . 8ufammengangeß, aUß bem aUein bie ~orfdiriften berftanben itletben rönnen, bie betfdilungenen ®ebanfengänge bea @ef'etleß flaqulegen. Q:in ~ort ~u bet se t i t f, i bie baß ®efdl gefunbett gat, bilbet ben 6diluB' 1. ~otll>enbigkeit bes (ßefe~e5. Uebet bie Wo t toe n b i 9 f e i t , baß @ er e tl 3 u e r - [a ff e n, fü~rt bie \B e 9 t ü n b u foIgenbeß n 9 au~: "ilie bebrogIidie fortfdit,eitenbe musbreitung ber ®efdiledits­ franf~eiben gat ~dion feit ~agqegnten ernfte \Befotgnis um bie gefunbg,eitIicf}e Q:ntitlicflung beß beutfdien ~olfe~ itladigerufen. x A. ~inreitung.
PDF dosyalarının iki farklı düzeni vardır: her ikisi de tanınmış bir yazardan Franz Schäfer bir kitabı Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten vom 18. Februar 1927: Ausführlicher Kommentar (Sammlung deutscher Gesetze) okumak için uygun olan doğrusal olmayan ve doğrusal. Doğrusal olmayan (optimize edilmemiş) dosyaların boyutu daha küçüktür, ancak daha yavaş yüklenir, çünkü gerekli veriler dosyaya dağılmıştır. Doğrusal (optimize edilmiş) dosyalar genellikle bir web tarayıcısında görüntülenebilir ve bunları görüntülemek için, görüntülemeden önce belgenin tamamını indirmeniz gerekmez. Doğrusal olmayan bir dosya Adobe Acrobat kullanılarak optimize edilebilir. PDF dosyaları, uygulamayı çalıştırmak için gereken bilgileri kodlamaz, yani yalnızca belgeyi açıklayan verileri içerir. PDF dosyaları, multimedya, ek açıklamalar, flash animasyonlar, 3D grafikler ve iki boyutlu vektör grafikleri ve ekleri kullanılarak ve çeşitli güvenlik önlemleri (şifreleme, dijital imzalar vb.) Kullanılarak etkileşimli hale getirilebilir. Adobe Acrobat Reader'ı (veya benzer bir ürünü) olan herhangi bir bilgisayar Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten vom 18. Februar 1927: Ausführlicher Kommentar (Sammlung deutscher Gesetze) adlı bir Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten vom 18. Februar 1927: Ausführlicher Kommentar (Sammlung deutscher Gesetze) PDF kitabı açabilir. Birçok mobil cihaz (telefon ve tablet) Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten vom 18. Februar 1927: Ausführlicher Kommentar (Sammlung deutscher Gesetze) gibi kitapları da görüntüleyebilir, gönderebilir ve kaydedebilir.
  • Franz Schäfer Yazar:
  • 3642940951 İsbn 10:
  • 978-3642940958 İsbn 13:
  • Springer; Softcover reprint of the original 1st ed. 1928 basım Yayın Evi:
  • Springer; Softcover reprint of the original 1st ed. 1928 basım Yayın Evi:
  • 1 Ocak 1928 tarafından gönderildi Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten vom 18. Februar 1927: Ausführlicher Kommentar (Sammlung deutscher Gesetze):

Biçimi seçin:

Son kitaplar